top of page

Drumles op maat Maastricht

Drums en slagwerk les aangepast aan jouw wensen

Als jij je op een leuke manier wil leren drummen, je skills wil uitbreiden of naar een beroepsopleiding wil gaan .Met ons brede aanbod van lessen, uitstekende docent en gastvrije studieomgeving, is Drumles op maat Maastricht de plek voor jou.

 

Drums and percussion lessons adapted to your wishes.

If you want to learn to play the drums in a fun way, expand your skills or go to a vocational training course. With our wide range of lessons, an excellent teacher, and a hospitable study environment, Drumles op Maat Maastricht is the place for you.

IMG_1252.jpeg

Over Drumles op maat Maastricht

Drumles op maat, dat betekent dat de lessen worden aangepast aan de wensen van de leerling. Jong, oud, beginner of zeer gevorderd, het lesaanbod is geschikt voor iedereen.

De lessen vinden plaats in een goed geoutilleerde ruimte met akoestische en elektronische drumsets. 

 

About Drumles op Maat Maastricht.

Tailor-made drum lessons, which means that the lessons are adapted to the wishes of the student. Young, old, beginner or very advanced, the range of lessons is suitable for everyone. Lessons take place in a well-equipped room with acoustic and electronic drum sets. 

Home: Over

Nieuwsberichten

Laatste nieuws

Home: Nieuws
Vlaggenlijn-goed.jpg

From all over the world!

23-3-2024

This semester, we once again have students from various nationalities. We have students from Brazil, Australia, Greece, China, Spain, South Korea, Belgium, Germany, and of course, the Netherlands. Truly, we are an international school

Home: Team

Rian Pasmans

Mijn naam is Rian Pasmans, afgestudeerd aan het conservatorium van Maastricht in het vak slagwerk en drums met aantekening lichte muziek.  Ik studeerde ook nog enkele jaren lichte muziek zang en hafa directie. Ik ben zelf al sinds  jonge leeftijd actief als drummer, slagwerker, percussionist en zanger in verschillende bands, ensembles en orkesten en als solist. Ook ben ik dirigent van koren en percussie ensembles. Jarenlang was ik als docent en coördinator verbonden aan de stedelijke muziekschool van Maastricht en op dit moment heb ik mijn eigen muziekschool

Drumles op maat Maastricht.

My name is  Rian Pasmans, graduated from the Maastricht Conservatory in percussion and drums with an annotation in pop/jazz music. Additionally. I studied singing in pop/jazz music and windband conducting for a few years.

I have been actively playing the drums from a young age, as well as being a percussionist and singer in various bands, ensembles, orchestras and as a soloist. Furthermore, I am a conductor of choirs and percussion ensembles. For several years I was a teacher and coordinator at the urban music school of Maastricht, at the moment I have my own music school

Drumles op Maat Maastricht.

rian_Solo_2.jpg
Home: Galerij
IMG_1250.jpeg

Citaat

In den beginne was het ritme

At the beginning was the rhythm

Home: Citaat

Contact

Wycker Grachtstraat 34, 6221 CX Maastricht, Netherlands

06 22515357

Bedankt voor de inzending!

2E87D73E-08AC-48F7-83E6-0388799AE99C_edited.jpg
Home: Contact opnemen

Belangrijke informatie

 1. De lessen zijn het voordeligste als je je inschrijft voor een semester.

 2. De semesters lopen van 1 september tot 1 februari en van 1 februari tot 1 juli.

 3. In een semester zitten ongeveer 18 wekelijkse lessen, afhankelijk van vakanties en vrije dagen.

 4. Inschrijven kan het hele jaar door, je betaalt dan voor de resterende weken van het semester.

 5. Tussentijdse opzegging met restitutie is alleen mogelijk bij overmacht zoals langdurige ziekte.

 6. Losse lessen zijn natuurlijk ook mogelijk.

 7. Als je minimaal twee dagen van tevoren aangeeft dat je op het afgesproken tijdstip niet naar de les kunt komen kan de les verzet worden in dezelfde week.

 8. Lessen die door afwezigheid van de docent geen doorgang vinden worden ingehaald.

 9. Het is ook mogelijk flexlessen te volgen, je hebt dan wel iedere week les maar de lestijd wordt wekelijks in overleg bepaald.

 10. De lestijd is in principe een half uur. Een uur, twintig minuten of een duo les is ook mogelijk.

Important information

 1. The lessons are discounted if you register for a whole semester.

 2. The semesters run from the 1st of September to the 1st of February and from the 1st of February to the 1st of July.

 3. There are at approximately 18 weekly lessons in a semester, depending on holidays and days off.

 4.  You can register all year round, then you pay for the remaining weeks of the semester.

 5. Early termination with a refund is only possible in situations that are beyond control such as prolonged illness.

 6. Singular lessons are certainly possible.

 7. If you indicate at least two days in advance that you cannot come to the lesson at the agreed upon time, the lesson can be rescheduled in the same week.

 8. Lessons that are canceled due to the teacher's absence will be rescheduled.

 9. It is possible to follow flex lessons, you will have lessons every week, but the time of the lesson will be agreed upon during weekly consultations.

 10. The duration of one lesson is in theory half an hour. An hour, twenty minutes or a duo lesson is also possible.

Belangrijke informatie / important information
bottom of page